Edukacija trudnica prije porođaja “Fit i zdrava mama” by Marijana Bogavac

Trudnoća je posebno emotivno i fizičko stanje za svaku ženu koje otvara jedno novo poglavlje u njenom životu, a koje je prepuno izazova. Trudnoća je takođe i period raznih hormonskih i psihičkih promjena, pa se trudnice bore sa emocijama kao što su strah, neizvjesnost, briga, sreća, euforija. Tijelo prolazi kroz niz promjena i tada je potrebno organizam dovesti u psihofizički balans kako bi se trudnica osjećala zdravo, snažno i spremno dočekala izazove s kojima će se suočavati. Značajno je da trudnica vodi brigu o svome tijelu kao i o pravilnoj prehrani. Pored fizičke pripreme tijela, podjednako je važno i upoznavanje sa svim fazama kroz koje se prolazi u trudnoći i tijekom porođaja, kao i snalaženje tokom prvih zajedničkih dana sa svojim djetetom. Uz pravilnu fizičku i psihičku pripremu žena kroz trudnoću prolazi sa uživanjem, a prvi dani sa novorođenim djetetom ispunjeni su ljubavlju i nježnošću, a ne strahom od nepoznatog i novog. Psihofizička priprema programa “Fit i zdrava mama” Podgorica, koji vodi Marijana Bogavac, magistar primaljstva i visoka strukovna babica, IBCLC savjetnica za dojenje i IAIM instruktor za masažu beba. Iza nje je već više od 20 godina iskustva, tokom kojih je bila od ključne pomoći hiljadama trudnica širom Crne Gore.

Program podrazumijeva set fizičkih vježbi i teorijskih predavanja kojima je cilj pripremiti trudnicu za porođaj, kako bi dolazak u porodilište bio sa što manje straha, a sa što više pozitivne energije koja će joj pomoći da na svijet donese svoje dijete. Trudnice koje dobro usvoje znanja, u porodilište dolaze opuštene i spremne na saradnju sa akušerima i babicama . 

Trudnica tokom pripreme za porođaj savladava znanja o porođajnim dobima,  pravom vremenu za odlazak u porodilište, tehnikama pravilnog disanja, načinima prolaženja kroz kontrakcije, ulozi partnera u porođaju, periodu nakon porođaja, dojenju, prvim danima sa novorođenčetom i slično. Preporuka Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) je ohrabrivanje partnera za prisustvo porođaju jer isto pomaže u ravnoteži hormona trudnice koji su jako značajni u porođaju, a koji trudnicama stvaraju osjećaj sigurnosti.

Grantli Dick Read, akušer, 1932. Godine , objavio je knjigu „Prirodno rođenje djeteta”. Po njemu je rađanje prirodna pojava u kojoj bol stvara strah koja  uzrokuje mišićnu napetost. Razvijen je program koji je zasnovan na objašnjenju, razgovorima, tehnikama disanja za opuštanje koje povećavaju povjerenje u zdravstveni tim .  Jedan od najpoznatijih modela za pripremu porođaja, Model Lamaze stvorio je  1940. godine dr. Lamaze čija se metoda fokusirala na potrebu trudnice da je okružena brigom i ljubavlju uz prisustvo partneraa. Ovaj model insistirao je na moći verbalnog ubjeđivanja i aktivnoj ulozi žene u porođaju. Knjiga „Rođenje bez nasilja“  (Laboier 1975. godine) objasnila je stvaranje mirnog okruženja u porodilištima, nježnost u postupanju sa majkom i bebom te se smatra pretečom današnjeg porođaja u vodi. Takođe, poznati francuski porodničar Michael Odent već nekoliko godina poteže temu vezanu za prirodni porođaj te sve njegove prednosti.

Na vrijeme zakažite pregled ili konsultacije putem telefona: 19808 i 068 491 491 ili e-maila: info@poliklinikasmartmed.me

🏥Podgorica: Blok 9, Milutina Vučinića , tel. 068 491 491

🏥 Budva: Rozino, XVI ulica, tel. 068 496 496

🏥Kotor: Dobrota, Jadranski put, tel. 068 494 494

 Više detalja na: www.poliklinikasmartmed.me

Autorka: mr vms Marijana Bogavac