IMPRESUM

Uređivačka politika Ženskog portala vodi se u skladu sa Kodeksom novinara i novinarki Crne Gore
ŽENSKI PORTAL
Naziv pravnog lica: Modesty MK doo
Adresa: Ul. Cetinjski put UP 5E, Podgorica, Crna Gora
PIB: 02939363

VLASNIČKA STRUKTURA

I POVEZANA LICA

Klara Radonjić 100%

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK/A
Klara Radonjić
E-mail: zenskiportal.me@gmail.com

UREĐUJE REDAKCIJSKI KOLEGIJUM
E-mail: zenskiportal.me@gmail.com
Telefon: 069/ 30 11 26

MARKETING (online)
E-mail: zenskiportal.me@gmail.com
Telefon: 069/ 30 11 26

Nothing Found! Ready to publish your first post? Get started here.