Uspješno završena Akademija “Mi odlučujemo!”- rodna ravnopravnost u fokusu

Mreža za evropske politike- MASTER uspješno je realizovala trodnevnu Akademiju „Mi odlučujemo!“ o važnosti rodne ravnopravnosti i učešću žena u procesu odlučivanja u političkom i javnom životu, koja se održala od 4. do 6. oktobra u Etno selu Montenegro, u sklopu istoimenog projekta.

Učesnice ove Akademije su bile mlade i uspješne žene koje su edukovale o ženskim ljudskim pravima, feminizmu, aktivizmu, prevenciji nasilja, analizi javnih politika, kao i osnaživanju za sprovođenje inicijativa koje će unaprijediti njihov položaj i aktivno uključiti u procese donošenja odluka.

Izvršna direktorica MASTER-a, mr Andrea Popović, je tokom Akademije naglasila da je cilj projekta bolja percepcija javnosti o važnosti rodne ravnopravnosti i učešću žena u procesu odlučivanja u političkom i javnom životu, kao i sistemski pristup iskorijenjavanja rodnih stereotipa i predrasuda.

Akademiju je otvorila Biljana Pejović, načelnica Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti, Ministarstva ljudskih i manjinskih prava, koja je istakla važnost unapređenja položaja žena u crnogorskom društvu i predstavila aktivnosti nadležnog Ministarstva u ovoj oblasti.

Tokom tri dana učesnice su imale priliku da nauče više o konceptu rodne ravnopravnosti, politikama i praksama, stereotipima i predrasudama, kao i rodnim ulogoma. Učesnice su imale priliku da čuju o vrstama nejednakosti u političkoj moći i zastupanju, ali i o tome koliko su žene često nedovoljno zastupljene u formalnim strukturama odlučivanja, uključujući Vladu i institucije koje kreiraju politike.

Takođe, kroz Akademiju se dodatno pojasnio učesnicima strateški i zakonodavni okvir u oblasti rodne ravnopravnosti, a one su naučile na koji način je potrebno uključivati rodnu ravnopravnost u programe i projekte. Takodje, kroz niz diskusija dotakli smo se tema koje su vezane za učešće u donošenju odluka, kako na lokalnom, tako i na nacionalnom nivou.

Važan dio Akademije je predstavljao i međusobno povezivanje učesnica, aktivistikinja, predstavnica institucija i predavačica, i njihovo umrežavanje.

Na kraju, uručeni su sertifikati polaznicama Akademije, a one su izrazile zadovoljstvo kvalitetom predavanja i zahvalnost za kreativan rad tokom tri dana, i istakle da je neophodno više ovakvih edukacija u cilju podstizanja rodne rovnopravnosti.

Projekat “Mi odlučujemo” je podržan od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava putem Konkursa “Primjena zakona ruši rodne stereotipe” u 2022. godini.