Udruženje Roditelji: Djeca su već dovoljno izgubila, vodite računa o njihovim interesima

Udruženje Roditelji uputilo je danas premijeru Milojku Spajiću, predsjedniku
Sindikata prosvjete Radomiru Božoviću i ministarki prosvjete, nauke i inovacija
Anđeli Jakšić Stojanović apel da u aktuelnim pregovorima o zaradama
prosvjetnih radnika vode računa o interesima djece u Crnoj Gori.
U dopisu smo prenijeli stavove roditelja koji su veoma revoltirani najavama da će
štrajkovati na način da se neće realizovati nastava odnosno direktan rad sa
djecom.
„Sigurni smo da nema potrebe da vas podsjećamo koliko su i kako djeca izgubila
u obrazovnom procesu posljednjih godina, a posebno od pojave korone, i da je
nedopustivo da se sada i ova neslaganja između Sindikata i Vlade dešavaju
„preko njihovih leđa“, piše u dopisu.
U udruženju Roditelji smatramo da se ne smije dozvoliti da se izgubi više ni jedan
jedini dan školskog kalendara, kao ni nadoknade subotama.
„Osim što bi djeca, ni kriva ni dužna, nadoknađivala časove koje bi im neko
ponovo „oduzeo“ mimo njihove volje, podsjećamo i da nadoknade časova
uglavnom nijesu nadoknade u pravom smislu riječi jer se obično pretvore u
izlete, dane spota, kroseve, takmičenja i slično… Svako malo se govori o
preobimnom gradivu koje nastavnici ne mogu da stignu da ispredaju, i ovakve
situacije samo dodatno pogoršavaju aktuelnu situaciju, koja je, kada je riječ o
obrazovanju u našoj zemlji, zaista poražavajuća.“