RASPISAN KONKURS ZA MEĐUNARODNI FESTIVAL DJEČJE PJESME “NAŠA RADOST 2024”

Javna ustanova “Dječiji savez Podgorica” raspisala je konkurs za Međunarodni festival dječje pjesme “Naša radost 2024”, koji će se održati 30. novembra 2024. godine.

Na konkurs se prijavljuju neobjavljene kompozicije za djecu. Melodiju kompozicije potrebno je potpisati tekstom i harmonskim simbolima u tri primjerka u klavirskom izvodu kao i partituru sa horskim aranžmanom, vodeći računa o opsegu dječjeg hora.Tekst kompozicije potrebno je dostaviti u tri posebno otkucana primjerka, a radni (demo) snimak na USBu (flešci) ili CD-u (dječji vokal uz pratnju najmanje jednog instrumenta).

Jedan kompozitor može slati najviše 2 kompozicije i može biti autor najviše 2 aranžmana.

Odabrane kompozicije izvode djeca uzrasta do 13 godina, a izbor vokalnih solista za odabrane kompozicije na festivalu vrši Umjetnički direktor festivala u saradnji sa autorima kompozicija.

Solisti generalnu probu i takmičarsku priredbu izvode uživo.Kompozicije odabrane od strane Selekcionog žirija se otkupljuju i autori se odriču svih prava nad kompozicijama u korist  JU “Dječji savez” Podgorica. Odabrane kompozicije se ne mogu naknadno povući.Organizator zadržava pravo objavljivanja, snimanja i korišćenja odabranih   kompozicija.

Kompozicije se dostavljaju  od 16. februara do 16. aprila 2024. godine, a instrumentalni aranžmani najkasnije do 20. maja 2024. godine. Ukoliko se ne ispoštuje datum  dostavljanja instrumentalnog aranžmana kompozicija će biti diskvalifikovana.

Radovi se šalju pod šifrom (rješenje šifre se dostavlja u posebno zatvorene koverte).Materijale nekompletnog sadržaja Selekcioni žiri neće razmatrati. Prispjeli materijali se ne vraćaju.

Na festivalu se dodjeljuju prva, druga i treća nagrada za kompoziciju

agrada za najbolji tekst, nagrada za najbolji aranžman, prva, druga i treća nagrada za interpretaciju, nagrada Dječjeg žirija Specijalne nagrade, nagrada za najmlađeg učesnika, nagrada za najbolji scenski nastup, nagrada dječjeg hora “Zvjezdice”.

Kompozicije se šačju na adresu: JU “Dječji savez” sa naznakom za “Našu radost 2024”, Ul. Bokeška br. 2,   81000 Podgorica, Crna Gora.

Sve   informacije  u  vezi  festivala  mogu   se  dobiti  na  e-mail: djecjisavez.pg@t-com.me   i   tel: +382 20 665 089, +382 20 665 090   i  +382 20 665 086.