Poziv za pomoć u izgradnji novog objekta Dnevnog centra

Dnevni Centar „Defendologija“ naziv je jedinog licenciranog servisa u državi koji pod licencom za
obavljanje djelatnosti socijalne i dječije zaštite kao dnevni boravak za djecu i mlade sa problemima u
ponašanju, direktnu podršku pruža djeci i porodicama koje su ugrožene prosjačenjem. U okviru nevladine
organizacije Centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore „Defendologija“
koja je 2012 godine osnovana, ovaj dnevni prihvat djece pokrenut je kroz projekat koji je finansijski
podržala medjunarodna organizacija Save the children 2017 godine. Od tada do danas ovaj servis je
svijetli primjer aktivnog i direktnog rada sa djecom i roditeljima, a mnogoj djeci „druga kuća“ kako i sami
često kažu.

 
Trenutno je aktivno 211 djece i 126 roditelja, a usluge koje se mogu koristiti i koje sprovodi stručni tim
ovog Centra sastoji se od prvenstveno elementarnih: obroka, usluga održavanja lične higijene (tuširanje,
šišanje, pranje i sušenje veša), a onda i psiho-socijalna podrška, materijalne donacije, pravna pomoć,
edukativne, kreativne i rekreativne radionice, podrška u savladavanju školskog gradiva kroz dodatne
časove. Tu su takođe i mogućnosti uključivanja u 6 programa koji se sprovode u Dnevnom Centru a
akreditovani su u našoj zemlji i/ili zemljama regiona. Medju tim programima nalazi se i program
ekonomskog osnaživanja porodice, kroz koji se roditelji osnažuju da kroz našu podršku završe određene
obuke i na taj način steknu mogućnost da zarade novac i prehrane svoje porodice.
Najveći dio aktivnosti do ove godine finansiran je od strane već pomenute medjunarodne organizacije, ali
2023 godina donosi i rizik održivosti, zbog smanjenog postotka u finansiranju.


To nije najveći rizik koji je pogodio ovaj servis, a ono što je aktuelno je pokrenuta online kampanja za
podršku izgradnji prostorija za Dnevni Centar za koji je obezbijeđen dio sredstava, matrijala, svakako
nedovoljan za početak gradnje, plac, projekat, dozvola za gradnju.

Izvor:radiotitograd.me