„Žene za žene“

Projekat „Žene za žene“ koji nevladina organizacija Dječiji edukativni centar Pčelica iz Podgorice realizuje od oktobra prošle godine u Crnoj Gori, a veliki je korak za sve djevojčice, djevojke i žene u našoj zemlji, a koji podrazumijeva postavljanje kutija sa besplatnim higijenskim ulošcima za djevojčice i nastavno osoblje u OŠ“21.maj“ i OŠ“Milorad Musa Burzan“ i srednjim školama “Mirko Vešović” i “Spasoje Raspopović”, kao i Birziminium Hub centru.

Cilj projekta je da higijenske uloške učini dostupnim učenicama i nastavnom osoblju, čime se naše Udruženje zalaže protiv toga da menstruacija bude tabu tema u Crnoj Gori. Skoro svakoj ženi ponekad se dešava da zaboravi higijenski uložak, a kod mladih djevojaka i djevojčica, prema istraživanju koje smo sproveli, taj procenat učestalosti zaboravljanja, tj.navika nošenja rezervnog uloška je čak 70% niža  nego kod odraslih žena. Higijenski ulošci su dostupni u prostorijama kod higijeničarki, u posebnim kutijama, kako bi se na ovaj način izbjeglo da djevojčice/djevojke koje menstruacija iznenadi u školi budu izložene neprijatnosti da od drugih drugarica traže uloške, izostaju sa nastave ili pribjegavaju alternativnim rješenjima u „onim danima“. 

Projekat se realizuje zahvaljujući članovima NVO DEC Pčelica, njihovim volonterima i podršci državnog i privatnog sektora koji su prepoznali značaj ovog projekta. Veoma je važno da se podigne svijest građana o ovoj temi i da se što više pojedinaca, kompanija i institucija uključi.

Nakon ove faze projekat će biti proširen i na druge osnovne i srednje škole u našoj zemlji, kao i na fakultete i institucije.

Izvor: zenskiportal.me