Reagovanje umjetnika povodom navoda u otvorenom pismu Sindikata kulture Crne Gore

Poštovana publiko, uvažena javnosti Crne Gore

Oglašavamo se povodom navoda u otvorenom pismu Sindikata kulture Crne Gore, koje je upućeno predsjedniku Vlade Crne Gore i široj javnosti, odmah nakon što se premijer na današnjoj Sjednici Vlade osvrnuo na situaciju nastalu donošenjem Granskog kolektivnog ugovora za oblast kulture, navodeći da će, ukoliko  Sindikat kulture ne rješava pitanje radnika koje zastupa, direktno naslonjenih na stvaralaštvo, kulturu i umjetnost , Vlada preuzeti odgovornost i zbrinuti unižene, zaboravljene i diskriminisane stubove razvijenog društva. Stubove kulture Crne Gore. 

Ekspresno reagovanje otvorenim pismom, zahtjev Ministarstvu kulture i medija da se objavi snimak sa sjednice Odbora, traženje javnog sastanka sa Premijerom su novine u postupanju Sindikata kulture, jer mnogo puta do sad smo pozivali gospodu iz Sindikata kulture na otvoren, javan razgovor. U svakom pozivu jasno naglasili spremnost za saradnju, u cilju obostranog zadovoljstva. Nikada nijesmo dobili odgovor mimo onog podmuklog, netačnog i krajnje manipulativno javno izrečenog stava da su im od strane kulturnjaka upućivane prijetnje, kao i to da su im životi ugroženi.

Poštovana publiko,

Godinama se trudimo da u zemlji čuda, Crnoj Gori, srcem uživate u našim koncertima, izložbama i predstavama, da budemo spona između umjetnosti i društva.  Vjerujemo da nema potrebe da pocrtavamo da bez kulture nema zdravog društva, a zdravo društvo ste upravo vi, zainteresovani da podržite ono što se u cijelom svijetu vezuje isključivo za ono bez čega je život nezamisliv.

Gospođa Zorica Stijepović, predsjednica Sindikata kulture, kao i članica Savjeta JU Centar za konzervaciju i arheologiju, u direktnoj komunikaciji sa Ministarstvom kulture, odluku Ministarstva finansija da se rasporede koeficijenti predviđeni za sve kulturne djelatnike nije uvažila, uz lošu argumentaciju koja se tiče nivelacije koeficijenata, izjednačavanje koeficijenata i moralo vam je biti umanjeno uvećanje. 

Postavljamo jasno pitanje znanja, morala, etike kao i ambicije ugrožavanja stvaralaca. Takođe se pitamo, da li je u najmanju ruku upitno i sa nekim razlogom, oglušivanje o  stavove dva ministarstva kroz sprovođenje autokratskih, nekolegijalnih i krajnje zlonamjernih principa.

O značaju umjetnika u društvu, vjerujemo da nema potrebe naširoko pričati…ali o zemlji bez njih bismo mogli štošta da kažemo. Nista  lijepo.

Pozivamo vas svim srcem da nam se pridružite na protestu koji smo najavili za utorak 18. aprila ispred Vlade Crne Gore.

#treba li nama umjetnost

#mi smo kultura

Autor. zenskiportal.me