MAR – Montenegro Art Residency 2023

POZIV ZA APLICIRANJE

“Montenegro Art Residency” poziva sve mlade umjetnike iz oblasti likovnih i primijenjenih umjetnosti da se prijave na ovogodišnje izdanje rezidencije.

Tematski fokus drugog izdanja MAR-a je odnos prošlosti i sadašnjosti, odnosno kulturno-istorijskog nasljeđa posmatranog kroz savremenu prizmu oka mladih umjetnika.

MAR je projekat umjetničkih rezidencija koji ima za cilj okupljanje i promociju mladih umjetnika i kulturnih radnika sa prostora Balkana. Događa se jednom godišnje, na jednoj izabranoj lokaciji. Ovogodišnje izadnje MAR-a je zakazano za septembar 2023. godine. Tokom boravka u rezidenciji, svaki od polaznika je u obavezi da realizuje jedan individualni projekat koji je njihov autentični odgovor na postavljeni tematski okvir, te da sudjeluje u realizaciji jednog grupnog projekta koji ima za cilj da preplete perspektive svih polaznika. Polaznici imaju punu slobodu prilikom odabira projekta, te njegovog obima.

Polaznici rezidencije imaju obezbijeđen boravak na izabranoj lokaciji koja svojim ambijentom inspiriše na stvaranje; troškove puta i hrane; kao i potpuno ili djelimično obezbijeđivanje materijala za rad u zavisnosti od obima projekta koji rezident stvara.

Aplikaciona dokumentacija se sastoji od: CV, kratka biografija, i portfolio. Apliciranje je besplatno i odvija se putem mejl adrese tinysofafilms@gmail.com. Rok za prijave je 10. avgust, 2023. godine.

Sve dalje informacije i novosti u vezi sa ovogodišnjim izdanjem rezidencije biće objavljeni putem Instagram stranice @mar_residency.

Za više informacija i pitanja, moguće je obratiti se putem Instagram stranice @mar_residency Ili mejlom na tinysofafilms@gmail.com.

MAR 2023 je podržan od strane Sekretarijata za kulturu i sport Glavnog grada.

Izvor: zenskiportal.me