Izostaje adekvatan odgovor na sve učestalije nasilje u društvu

Foto:Canva

Da nasilje više nije incident već dio crnogorske svakodnevice, svjedočimo posljednih desetak dana. Tako imamo na svakom ćošku nasilje u raznim oblicima, od onog u kući do prebijanja djece u školi i na ulici. Više nijesmo bezbjedi ni kad odemo u neku instituciju.

U kući, školi, na ulici, u sudu. Nasilje je sve prisutnije i brutalnije, a nasilnici ne biraju ni mjesto ni vrijeme da iskale bijes. I dok jedni tvrde da je nasilje među mladima u porastu, drugi su skloniji reći da je nasilja gotovo jednako kao i prije, ali kako mu mediji pridaju veću pažnju to je vidljivije.

“Da bismo tvrdili da postoji povećanje nečega morali bi da imamo jasnu statistiku impresije koje mi možemo da imamo kroz medije uopšte ne moraju da reflektuju realnost”, kaže psiholog Radoje Cerović.

Ipak, statistika Uprave policije ide uprilog onima koji kažu da je nasilje u porastu, posebno u porodici.

Prošle godine policija je pokrenula 50 odsto više krivičnih prijava za nasilje u porodici nego 2021.

Kako su se obračuni među kriminalnim klanovima prebacili na drugi teren, pitanje je na koje psihijatrica Tea Dakić ima jasan odgovor.

“Uzroci su velika rodna i klasna nejednakost i netrpeljivost, stereotipi, priroda društva koja je podržavajuća za nasilje, koja ga normalizuje i ne sankcioniše ga adekvatno i dosljedno”, kaže Dakić.

Da je kaznena politika dosljedna i da je stroža tvrdi advokat Damir Lekić. To potvrdjuje, kaže, njegovo iskustvo iz sudnice. Iako bi zakon trebalo da je jednak za sve, u praksi nije baš tako kaže Lekić, jer ni svako djelo nije identično.

“Zakoni su montirani, postoje olakšavajuće okolnosti, nije isto kada sudite maloljetniku, kad ste povratnik dobiće izrazito tešku kaznu, ko nije dobiće samo uslovan osuda”, navodi advokat Lekić.

Osim socijalnog raslojavanja koje je kaže, Radoje Cerović, eksplodiralo u Crnoj Gori, urušavanje ugleda institucija je drugi uzrok sve bahatijeg ponašanja.

“Kada je bitnije da će nekom insitucijom da vlada neko iz moje partije ili porodice nego šta će biti sa tom isntitucijom, to je dovoljan element da vi urušite do kraja ugled bilo koje od tih institucija. Sama činjenica da je neko izvršio samoubistvo unutar neke institucije, nije samo samoubistvo, to je poruka toj instituciji”, navodi Cerović.

A u zdravstvenim institucijama sve više je onih koji se žale da im je urušeno mentalno zdravlje. Međutim, nijesu oni ti kojih bi trebalo da se plašimo kaže Dakićeva.

“Više je zabrinjavajuće što oni koji bi trebalo da počnu da rješavaju problem, ignorišu stanje u društvu”, kaže Dakićeva.

“Osjećaj vladavine prava nije samo neka apstraktna činjenica koja stoji u štrikovima EU, to je osjećaj, a za taj osjećaj treba da gradite kredibilitet”, navodi Cerović.

Podaci pokazuju da je 17 odsto povratnika koji izvrše nasilje u porodici. Batine od partnera prošle godine dobilo je više od 1000 žena. Četiri puta je u porodičnoj svađi upotrijebljeno oružje,a ubijene su dvije žene.

Izvor:RTCG