Impresum

Uređivačka politika Ženskog portala vodi se u skladu sa Kodeksom novinara i novinarki Crne Gore.

ŽENSKI PORTAL 
Naziv pravnog lica: Modesty MK  doo
Adresa: Ul. Cetinjski put  UP 5E, Podgorica, Crna Gora
PIB: 02939363

VLASNIČKA STRUKTURA: Klara Radonjić 100%

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK/A
Klara Radonjić

Email

zenskiportal.me@gmail.com

Telefon

+382 69 30 11 26

Adresa

Ul. Cetinjski put  UP 5E,
Podgorica, Crna Gora